اخبار

انتخابات آمریکا؛ رأی‌اولی ۸۲ ساله پیش از اعلام نتایج درگذشت

کارمندان حوزه رأی‌گیری برگه رأی را آوردند و شیشه‌های ماشین حامل او را پوشاندند تا رأی‌اولیِ سالخورده به آخرین آرزویش برسد.

leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

> <<