اخبار

ایران در جهان؛ کدام کشورها بیشترین و کمترین پهنای باند اینترنت را دارند؟

از جمله کشورهایی که موقعیتی بهتر از ایران دارند می‌توان به ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

> <<