اخبار

فرانسه از بررسی امکان پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی برای کار با ایران خبر داد

وزیر دارایی فرانسه می‌گوید که پاریس در حالی بررسی امکان پرداخت غرامت از سوی اتحادیه اروپا به شرکت‌های اروپایی است که ممکن است به دلیل کار با ایران …

leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

> <<