اخبار

حمله به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشینگتن واقع دراست. نماینده غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این دفتر وابسته به سفارت پاکستان در واشینگتن دی سی است. آمریکا درایران دفتر حافظ منافع ندارد ولی سفارت سوئیس حفاظت از منافع آمریکا در ایران را برعهده دارد.

leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

> <<