اخبار

اخذ مالیات بر مازاد دارایی بانک‌ها قانونی است

> <<