اخبار

اردوغان: دیگر نمی‌توان هیچ گامی را در سوریه بدون ترکیه برداشت

> <<