اخبار

ارزش برخی استارتاپ های ایرانی به یک میلیارد دلار می رسد

> <<