اخبار

اسرائیل با حمله به ایرانی‌ها در سوریه مرتکب اشتباهی تاریخی و حماقتی بزرگ شد/صهیونیست ها خود را وارد مقابله و رویارویی مستقیم با ایران کردند

> <<