اخبار

اسرائیل ۲۴ ساعت قبل از حمله آمریکا به سوریه، از آن اطلاع داشت

> <<