اخبار

بشار اسد هزینه ترمیم اقتصاد سوریه را اعلام کرد

> <<