اخبار

به ریاست ترامپ، نشست شورای امنیت ملی آمریکا برای حمله به سوریه بی‌نتیجه ماند 

> <<