اخبار

تصاویر/ واکنش صبحگاهی مردم دمشق به حمله موشکی شبانه امریکا

> <<