اخبار

دارایی صندوق های ثروت ملی رکورد زد/ ۷.۴۵ تریلیون دلار موجودی

> <<