اخبار

دمشق: عربستان مسئول اصلی اوضاع مصیبت‌بار جهان عرب است

> <<