اخبار

عزم مادورو بر توقف کاهش چشمگیر عرضه‌ی نفت

عزم مادورو بر توقف کاهش چشمگیر عرضه‌ی نفت
منبع خبری : تابناکتاریخ 2018-04-15
> <<