اخبار

ماکرون: ترامپ را به ماندن در سوریه مجاب کردیم 

> <<