اخبار

نیکی هیلی: تا تحقق اهداف، نیروهایمان را از سوریه خارج نمی‌کنیم

> <<