اخبار

وزیر دارایی ترکیه: نوسانات بازار ارز موقتی است

> <<