اخبار

پمپئو: هیچگاه طرفدار تغییر حکومت در کره شمالی نبودم

> <<