اخبار

کاخ سفید: ترامپ تصمیم نهایی خود را درباره سوریه نگرفته است 

> <<