اخبار

۵۰ درصد پرواز نیمی از ایرلاین‌ها با تأخیر انجام شد

> <<