اخبار

اطلاعات ویدیو

ابراز وحشت بی سابقه ی سرکرده ی امنیتی رژیم از خطر انفجار خشم مردم

ابراز وحشت بی سابقه ی سرکرده ی امنیتی رژیم از خطر انفجار خشم مردم
آموزش های لازم برای سازماندهی مردمی را در سایت زیر بیابید:
www.sazmandehi.org
هموطنان عزیز، کنشگران داخل کشور:
از آن جا که پیش بینی می شود، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ که چند روز دیگر برگزار می شود به درگیری میان باندهای نظام منجر شود، این فرصت خوبی برای کنشگران مردمی پدید می آورد تا وارد صحنه شوند و موقعیت را به دست گیرند.
برای این منظور یک استراتژی لازم است. یعنی بدانیم از ابتدا تا انتهای راه چگونه باید حرکت کرد:
استراتژی پیشنهادی ما برای جنبش احتمالی پیش روی شامل این مراحل است:
1) استفاده از فرصت برای حضور سرنوشت ساز در صحنه. به محض آن که اعتراضات شروع شد به خیابان ها بیاییم.
2) کار جمعی و سازمان یافته: به جای کار انفرادی و پراکنده کار گروهی منسجم انجام دهیم.
3) ارائه ی درخواست مشخص: باید یک درخواست واحد از جانب معترضین به عنوان خواست مشترک عنوان شود: به طور مثال انتخابات آزاد زیر نظر مردم و نهادهای بین المللی
4) حرکت پایدار با تعیین زمان معین برای خواست مشخص: حرکت باید در خیابان ها تداوم یابد و مهلت زمانی برای قبول خواست مردم به حکومت داده شود.
5) برخورد فعال برای دفاع از خود در مقابل سرکوب: در زمان پیشبرد اعتراضات اگر دولت تصمیم به سرکوب مردم بگیرد باید در مقابل سرکوب قاطعانه ایستاد و از خود و مردم محافظت کرد.
6) در صورت پذیرش خواست مردم به سوی انجام آن می رویم، اما در صورت عدم پذیرش خواست مردم باید تظاهرات و آکسیون ها ادامه یابد و به سوی یک اعتصاب سراسری برویم تا دولت تسلیم شود.
7) در صورتی که حکومت نپذیرد و بخواهد معترضین را سرکوب و حرکت را خفه کناد باید به تهاجم پرداخت. این به معنای تصرف مراکز دولتی و دستگیری سران رژیم می باشد.
8) در نهایت باتشکیل یک دولت موقت مورد قبول مردم، کشور اداره می شود تا زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی کشور فراهم شود.
در یک کلام، هموطنان عزیز!
این بار برخلاف سال ۸۸ با آمادگی به صحنه بیایید.

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation
به کانال دیدگاه در تلگرام بپیوندید https://t.me/DidgahTV
عضو صفحه دیدگاه در فیسبوک شوید: https://goo.gl/LVI290
#حزب_ایران_آباد

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما