اخبار

اطلاعات ویدیو

احزاب دمکراتیک بهترین چشم انداز تغییر دمکراتیک در ایران هستند

احزاب دمکراتیک بهترین چشم انداز تغییر دمکراتیک در ایران هستند.
🔻به احزاب دمکراتیک بپیوندیم و با تقویت آنها زمینه استقرار دمکراسی در ایران را فراهم کنیم.
🔻حزب این امکان را فراهم می کند که ایرانی های مسئولیت پذیر همدیگر را پیدا کنند. حزب شرایط لازم برای کار هدفمند تشکیلاتی را تامین می کند.
🔻با شرکت در فعالیت احزاب مردمی آنها را تقویت کرده و در مسیر نجات کشورمان گام برداریم.
🔻تجمعی از احزاب قدرتمند و عمل گرا می تواند بهترین جایگزین برای کنار زدن رژیم استبدادی کنونی باشند.
🔻از طریق احزاب دمکراتیک و قدرتمند می توانیم کشورمان را نجات دهیم.
🔻حزب مناسب ترین ابزار خروج از بن بست سیاسی ایران است.
🔻احزاب دمکراتیک پذیرای شهروندان دمکراسی خواه هستند.
🔻حزب در جستجوی فرصت برای رسیدن به قدرت است، این بهترین ابزار برای خلع قدرت از رژیم است.
برای ساختن جامعه ای انسانی به حزب ایران آباد بپیوندید: www.iraneabad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما