اخبار

اطلاعات ویدیو

اراده ی معتاد و ترک اعتیاد

در پاسخ به جوانی که از اعتیاد به خودارضایی و عدم توانایی اش به ترک آن می نویسد، دکتر کورش عرفانی به نقش کلیدی اراده ی فرد معتاد در ترک کردن اعتیاد – از هر نوع آن که باشد -می پردازند. این برنامه را به هموطنانی که گرفتار اعتیاد هستند معرفی نمایید
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۵ دی ۱۳۹۶ – ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ZVFt1B

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما