اخبار

اطلاعات ویدیو

اعتراضات صنفی اصفهان

اعتراضات صنفقی کارگران #اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها
اسفند ۱۳۹۵

تلویزیون دیدگاه Didgah Tv​ رسانه ای در خدمت دگرگونی درایران
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما