اخبار

اطلاعات ویدیو

اعتیاد: اجبار یا اختیار؟

در راستای پرسش های متعدد دکتر کورش عرفانی به توضیحاتی در ارتباط با نقش عنصر اراده نزد فرد معتاد در برخورد کارآمد با مشکل اعتیاد می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/CL5eFX

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما