اخبار

اطلاعات ویدیو

اعتیاد: خشونت و بدرفتاری

مادری از رفتار خشن فرزند معتادش برای دکتر کورش عرفانی می نویسد، به توضیحات ایشان در این ارتباط توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/bLK4JB

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما