اخبار

اطلاعات ویدیو

انسان، ضد انسان و پرورش فرزندان

در پاسخ به یک مادر که تلاش دارد با وجود فرهنگ غالب ضد انسان در ایران و فشار اطرافیان، فرزند خردسال خود را به عنوان یک انسان پرورش دهد، دکتر کورش عرفانی به توضیحاتی در این زمینه می پردازند
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آبان ۱۳۹۶ – ۶ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/JRQ6Zs

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما