اخبار

اطلاعات ویدیو

اهواز شهر ماست، هوای پاک حق ماست تجمعات اعتراضی اهواز ۲۶-۲۷ بهمن

اهواز شهر ماست، هوای پاک حق ماست
تجمع اعتراضی مردم دلاور و آگاه #اهواز
۲۶ – ۲۷ آبان ۱۳۹۵

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما