اخبار

اطلاعات ویدیو

آب کارون رو بردن، خاک رو به جاش آوردن تجمعات اعتراضی اهواز ۲۶ – ۲۷ بهمن

آب کارون رو بردن، خاک رو به جاش آوردن
تجمع اعتراضی مردم دلاور و آگاه #اهواز
۲۶ – ۲۷ آبان ۱۳۹۵

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما