اخبار

اطلاعات ویدیو

آغاز پنجمین سال از فعالیت حزب ایران آباد، پیام جناب سیروس

پیام جناب سیروس به مناسبت آغاز پنجمین سال از فعالیت حزب ایران آباد
بیست و نه اسفندماه ۱۳۹۶، حزب ایران آباد وارد پنجمین سال از فعالیت خود می شود
با مراجعه به وبسایت رسمی آن، با مرامنامه، برنامه سیاسی و اساسنامه این حزب بیشتر آشنا شوید
www.iraneabad.org
خودرهاگر، نشریه رسمی حزب ایران آباد را مطالعه بفرمایید
http://iraneabad.org/category/khodrahagar
صفحه حزب ایران آباد در فیسبوک
https://goo.gl/hqq4Jc
#حزب_ایران_آباد
#انسان_مداری

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما