اخبار

اطلاعات ویدیو

آمریکا در دوران ترامپ: بازگشت به جایگاه قدرت اول جهان یا سقوط از آن؟

آمریکا در دوران ترامپ: بازگشت به جایگاه قدرت اول جهان یا سقوط از آن؟
بخشی از مصاحبه دکتر کورش عرفانی با تلویزیون میهن ۲۳ دی ۱۳۹۵ – ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷
موضوع: تضعیف آمریکای دوران ترامپ در مقابل روسیه و اثر آن بر خاورمیانه و آینده ی رژیم ایران از نگاه دکتر کورش عرفانی
مصاحبه ی کامل را با دنبال کردن لینک های زیر خواهید یافت:
ویدیو در یوتیوب: https://goo.gl/j0LDc9
فایل صوتی در ساندکلاود: https://goo.gl/YL78Ka

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما