اخبار

اطلاعات ویدیو

آنچه به نفع ایران نیست

یک دقیقه برای آن که بدانیم چه به نفع ایران نیست! هشدار دکتر کورش عرفانی به هموطنان در ارتباط با نکاتی که در این شرایط حساس در رابطه با سرنوشت و آینده ی ایران باید به آن توجه داشته باشند
گزیده ای از: هشدارهای مبارزاتی برای سال ۹۷
برنامه به سوی ایران آباد ۸ فروردین ۹۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی در تلویزیون دیدگاه – بیانگر دیدگاه های حزب ایران آباد
حزب ایران آباد پذیرای همه ی ایرانیان آزاده و خردگراست
www.iraneabad.org
ویدیوی کامل این برنامه: https://goo.gl/QgGLub
فایل صوتی کامل این برنامه: https://goo.gl/rfRzfh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما