اخبار

اطلاعات ویدیو

آنچه ما نیاز داریم: قدرت تشخیص منافع خود و حضور در صحنه است

آنچه ما نیاز داریم: قدرت تشخیص منافع خود و حضور در صحنه است
گزیده ای از برنامه به سوی ایران آباد: « انقلاب و آگاهی»
ارائه شده توسط دکتر کورش عرفانی در تلویزیون دیدگاه – ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
ویدیوی کامل این برنامه را با دنبال کردن این لینک بیابید: https://goo.gl/MT3V5v
فایل شنیداری کامل این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/4Z6cHl

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما