اخبار

اطلاعات ویدیو

آیا رژیم می خواهد ایران را به مستعمره روسیه تبدیل کند؟

آیا رژیم می خواهد ایران را به مستعمره روسیه تبدیل کند؟
گزیده ای از برنامه ی کاوه ی آهنگر از تلویزیون دیدگاه: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ – ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶
موضوع: سرنوشت نگران کننده ی خاورمیانه و ماجراجویی خطرناک رژیم در درون آن
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب goo.gl/TGMPsE
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/g2QwzA

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما