اخبار

اطلاعات ویدیو

آیا عقل را می توان دید؟

بیننده ای معترض به نگاه علمی دکتر کورش عرفانی به پدیده ی روح، از ایشان می پرسد «مگر شما عقل خودتان را می توانید ببینید؟» از شما دعوت می کنیم به پاسخ دکتر عرفانی توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل به برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۸ آبان ۱۳۹۶ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/n27RBS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما