اخبار

اطلاعات ویدیو

آیا نیاز داریم دمکراسی را از ترامپ گدایی کنیم؟

آیا نیاز داریم دمکراسی را از ترامپ گدایی کنیم؟
گزیده ای از برنامه ی کاوه ی آهنگر از تلوزیوین دیدگاه: ۶ دی ۱۳۹۵ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶
موضوع برنامه: افزایش تحرکات در صحنه ی سیاسی برای تدارک فشار و تغییر رژیم
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب goo.gl/CkK5La
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/xqJgpz

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما