اخبار

اطلاعات ویدیو

ایجاد درک درست از آزادی نزد کودکان

در پاسخ به بانوی بیننده ای که تمایل دارد در ترتبیت فرزند خود، مفهوم درست آزادی را به وی بیاموزد، دکتر کورش عرفانی رهنمودهایی در این زمینه ارائه می فرمایند
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آبان ۱۳۹۶ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/xMYLW9

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما