اخبار

اطلاعات ویدیو

ایده ها و ریشه ها:‌ قیام سراسری اعراب بر علیه اسلام پس از مرگ محمد و ظهور پیامبران جدید

در این برنامه ایده ها و ریشه ها، سیامک ستوده گوشه هایی از تاریخ در ارتباط با مرگ محمد و قیام سراسری اعراب بر علیه اسلام، فرمان کشتار توسط محمد در بستر مرگ، ظهور پیامبران جدید پس از مرگ محمد را یادآور می شود. وی همچنین نکاتی درباره ناسخ و منسوخ در ادامه آیات مکی و مدنی می گوید.
دراین برنامه همجنین به این پرسش پاسخ داده می شود: ” آیا مسلمانان می توانند در احزاب کمونیست فعالیت کنند؟”
در بخش دیگری از این برنامه به سیامک ستوده درباره مریم میرزاخانی و مسئله ناسیونالیسم در ایران اظهار نظر می کند.
برنامه ایده ها و ریشه ها شماره – 14 – از تلویزیون دیدگاه: ۲۹ تیر۱۳۹۶ – ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده:
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما