اخبار

اطلاعات ویدیو

ایده ها و ریشه ها – سیامک ستوده – برنامه -3-

ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه
مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه -3- : به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۴ مه ۲۰۱۷

پرسش های خود را از طرق زیر ارسال فرمایید:
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما