اخبار

اطلاعات ویدیو

ایده ها و ریشه ها – 64 – سیامک ستوده – کورش عرفانی:آینده ی چپ در آینده ی ایران بعد از رژیم

ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه
مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 64 – : به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۳ مه ۲۰۱۸
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما