اخبار

اطلاعات ویدیو

ایده ها و ریشه ها-96- سیامک ستوده – کورش عرفانی: انواع دمکراسی ها و مسیر تاریخی آنها

انواع دمکراسی ها و مسیر تاریخی آنها
ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه
مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 96 – : به تاریخ ۸ شهریور ۹۷ – ۳۰ اوت ۲۰۱۸
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما