اخبار

اطلاعات ویدیو

ایران: جامعه ای در مرز فروپاشی

در این بخش از برنامه فرآیند زندگی، با خواندن نامه ی یک بیننده، دکتر کورش عرفانی به عمق مشکلات ساختاری جامعه ی ایران امروز می پردازند و از مردم به خصوص جوانان دعوت می کنند پیش از فروپاشی کامل این جامعه در سرنوشت خود دخالت کنند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۸ آبان ۱۳۹۶ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/n27RBS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما