اخبار

اطلاعات ویدیو

با ما همراه شوید تا با تکیه بر اخلاق و دانش ایرانی دیگر بسازیم

با ما همراه شوید تا با تکیه بر اخلاق و دانش ایرانی دیگر بسازیم!
گزیده ای از ”تحزب و مدیریت تغییرات کلان در جامعه“ که در نشریه خودرهاگر شماره ۷ انتشار یافته است. (با صدای بانو صنم)
متن کامل این مقاله را با دنبال کردن لینک زیر بیابید:
https://goo.gl/9uq1bw
“خودرهاگر” نشریه رسمی حزب ایران آباد است.
ابرهای تیره بر افق ایران عزیز ما بیانگر آن است که دیگر جایی برای بازآزمودن خطاهای گذشته باقی نمانده است.
وقت برای تعلل و تعارف در ارتباط با سرنوشت کشوری که به سرعت در سراشیبی سقوط به پیش رانده می شود تنگ است و هنگام آن رسیده که با نگرشی نو، برای پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه ی ایران و با تکیه بر روش هایی متفاوت با راه های ناموفق و شکست خورده ی گذشته، پا به میدان بگذاریم.
هر آن کس که دیگر تداوم قربانی شدن انسان ایرانی به دست چرخه ی استبداد را برنمی تابد، هر آن کس که خواهان سرنوشتی متفاوت با این روزگار سیاه برای ایران است، هر آن کس که باورآورده به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر لازم است پا به میدان گذاشته و به دفاع از حق و حقوق انسانی خود و دیگران برخیزد؛ نیاز دارد به صورت سازمان یافته و با پیوستن به یک حزب سیاسی این مهم را انجام دهد.
و به همین ترتیب، احزاب و سازمان های سیاسی ما، علاوه بر پایه های فکری که به موجودیت آن ها معنا می بخشد و فارغ از نقشه ی راهی که برای حرکت به سمت اهداف خود ترسیم کرده اند؛ نیاز دارند این مهم را با استفاده از ابزار مناسب برای عملکرد خود، یعنی دانش مدیریت مدرن به پیش برند، تا از امروز تدارک مدیریت قدرتمند آینده ی ایران را دیده باشند.
با ما همراه شوید تا با تکیه بر اخلاق و دانش، ایرانی دیگر بسازیم.
به سهم خود، ما در حزب ایران آباد، چنین محملی را برای تمامی ایرانیان، خردگرا و آزاده و خواهان یک جامعه ی انسانی فراهم کرده ایم، با ما همراه شوید تا با تکیه بر اخلاق و دانش، ایرانی دیگر بسازیم.

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما