اخبار

اطلاعات ویدیو

برای یاری به خود، به توان خود باور بیاوریم

در این برنامه دکتر کورش عرفانی، نامه ی بانویی را می خواند که به دلیل دشواری های دوران کودکی، گرفتار اعتیاد شده بوده است؛ اما با آشنا شدن با تلویزیون دیدگاه و تکیه بر عنصر خودباوری، این بانو موفق می شود خود را از بند این مشکلات رها کند.
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آبان ۱۳۹۶ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/kRqbwE

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما