اخبار

اطلاعات ویدیو

برداشت ما از زندگی و معنای آن

برداشت ما از زندگی و معنای آن
گزیده ای از برنامه فرآیند زندگی: ۱۵ خرداد ۹۶ – ۵ ژوئن ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی (جامعه شناس) از تلویزیون دیدگاه
موضوع: تفاوت های زندگی و زنده بودن و پاسخ به پرسش های بینندگان
پرسش های خود را به این آدرس ارسال فرمایید
farayandtv@gmail.com
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب
https://goo.gl/7Hk9UF
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود
https://goo.gl/vsN1rV

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما