اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه ایده ها و ریشه ها – 65 – سیامک ستوده – علی زیدونی

ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه
مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 65 – : به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ – ۸ مه ۲۰۱۸
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudehایده ها و ریشه ها – برنا

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما