اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: اتحاد در اپوزیسیون: چرا؟ چگونه؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: اتحاد در اپوزیسیون: چرا؟ چگونه؟
گفتگو با مازیار رازی
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
June 24, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما