اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: بررسی نقش کودتای 28 مرداد در تاریخ ایران

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: تغییر وضعیت کشور توسط یک درصدی ها
بررسی نقش کودتای 28 مرداد در تاریخ ایران
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org
August 19, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما