اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: دمکراسی می خواهیم، اما واقعی آن را نه قلابی

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: دمکراسی می خواهیم، اما واقعی آن را نه قلابی
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org/
November 4, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما